Najnovšie články

Adventné svetlo v nás
Adventné svetlo v nás
Adventné svetlo v násclose

Niet pochýb, že s nástupom mesiaca decembra sa do našich myslí nasťahovali myšlienky na Vianoce, tajomstvo príchodu Krista v podobe malého Ježiška. V každej triede na katedre  sa od začiatku adventného obdobia objavili adventné vence - vyrobené, kúpené, tradičné i moderné. Zapálené sviece dotvárajú atmosféru predvianočného času, oteplených ľudských sŕdc, očakávania i darovania.   

Pán kaplán Matúš, náš školský špirituál, adventné vence posvätil a kým na nich nebudú horieť všetky štyri sviece, naše školské dni budú rovnako rušné a naplnené štúdiom a povinnosťami. Pribudne však jedna zodpovedná úloha: pripraviť za triedu číslo do programu Vianočnej akadémie. Jej dátum a čas je už daný, výsledná atmosféra záleží na nás. Vôňa školského punču k nej už neodmysliteľne patrí.

Nech nezostane len pri plamienku sviečky

Bolo by iba márnym gestom sledovať blikajúci plameň na sviečkach a postupne pribúdajúce svetelné reťaze v triedach. Dobrým námetom môže byť aj detský adventný kalendár, ktorý stále, hoci už nie ako drobcovia, netrpezlivo otvárame. Dvadsaťštyri okienok môže pokojne znamenať aj 24 dobrých skutkov pomoci blížnemu, pozornejšieho správania sa k spolužiakom, úprimnejší pozdrav pri stretnutí kamaráta na školskej chodbe, ochotnejšia pomoc v školskej jedálni alebo čokoľvek podobne bežne a často zažívané.  Nech žiari adventné svetlo v nás aj z nás. 

 

Majstrovstvá v písaní diktátov
Majstrovstvá v písaní diktátov
Majstrovstvá v písaní diktátovclose

Kto vám pomôže s diktátmi? My to vieme. Toto sú najlepšie "diktátorky"! :)

Súťaž v písaní diktátov každoročne organizuje Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla v Levoči pre všetky stredné školy v meste. Všetkých našich  päť účastníčok 4. ročníka Majstrovstiev levočských stredoškolákov v písaní diktátov sa prebojovalo do finálového kola: B. Budziňáková /sexta A/, V. Motyková /II.A/, D. Salanciová /III.A/, V. Cehuľová aj B. Rabianská /oktáva A/ sa po prvom diktátovom kole ocitli medzi finálovou dvanástkou najlepších stredoškoláčok v pravopise.

 Kontrola po napísaní 1. diktátu, B. Budziňáková /sexta A/   Foto: em

Po relatívne ľahkom prvom diktáte, kde na píšucich nečíhala žiadna pravopisná či gramatická zákernosť, sa súťažiace posilnili školským koláčikom a čajom, keďže organizujúca škola - Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla v Levoči - má okrem iných aj učebný odbor cukrárka.

 Sústredená Viky Cehuľová /IV.A/   Foto: em

Finálový diktát už zabezpečil výraznejšie rozdiely v počte chýb. Z našich študentiek sa Dominika Salanciová umiestnila na druhom mieste s tromi škriatkovskými chybami, lebo zlato jej ušlo iba "o čiarku". Aj tak blahoželáme! Po troch prvenstvách sme si vo štvrtom ročníku súťaže vzali striebro.       2. miesto: Dominika z III.A /prvá zľava/ Foto: em

Hláskujúce včielky
Hláskujúce včielky
Hláskujúce včielkyclose

Úlohou školského kola súťaže v spellingu, populárnej po celom svete, bolo vybrať reprezentantov našej školy do 2. ročníka okresnej súťaže Spelling Bee. Víťazi triednych kôl od prímy po kvartu súťažili v písomnej časti a dvoch ústnych kolách v hláskovaní vymedzenej anglickej  slovnej zásoby pre rok 2018 a už vieme, že v kategórii 1A nás budú reprezentovať Veronika Labudová a Tamara Kamarýtová zo sekundy A a Peter Gaduš a Kristián Brincko z kvarty A v kategórii 1B.

V okresnom kole zabodoval Peter Gaduš z kvarty školského roku 2017/2018. Blahoželáme!

Októbrový pobyt v partnerskej škole
Októbrový pobyt v partnerskej škole
Októbrový pobyt v partnerskej školeclose

Puto česko-slovenského priateľstva pokračuje

  Geografická blízkosť, jazyková podobnosť a spoločné dejiny sa podpísali na veľmi vrúcnom partnerstve levočského cirkevného gymnázia a Cyrilometodějským  gymnáziom a strednou odbornou školou pedagogickou v Brne.

      Už tretí rok po sebe organizuje naše Gymnázium sv. Františka Assiského obojstranné výmeny s ubytovaním v rodinách spojené so zaujímavými výletmi,  s projektovou prácou v školských laboratóriách, ale i so športom a spoločným spoznávaním sa. Toto posledné partnerské stretnutie bolo predsa len výnimočné. Nieslo sa v duchu 100. výročia založenia Československej republiky a všetky aktivity v Brne a jeho blízkom okolí pripomínali udalosti z dávnej i novšej histórie spoločného štátu Čechov  a Slovákov.

Lipa priateľstva

     Po zoznamovacích hrách, keď sme mohli lepšie spoznať svoju českú „dvojičku“, po prehliadke školy a mesta zasadili riaditelia oboch našich gymnázií symbolický znak našej nedávnej spoločnej minulosti – mladú lipu. Možno nikdy nepochopíme dojatie, ktoré sme čítali z tvárí našich pedagógov, keď zaznela spoločná štátna hymna  s českou aj slovenskou strofou. Na čestnom mieste školského areálu bude odteraz stáť a ďalej rásť strom, ktorý bol symbolom nášho spoločného štátu od roku 1918. Aj podľa slov našej pani riaditeľky, RNDr. Janky Hozovej,  sa práve mohutná a rozkošatená lipa stala miestom mnohých vzájomných mierových dohôd rozhnevaných rodov a národov, „pod lipami sa konali zhromaždenia i oslavy dejinných udalostí, sú symbolom života, poznania, nesmrteľnosti i rodokmeňa...“.

Medzi najsilnejšie zážitky viacerých mojich spolužiakov určite patrí výlet na Mohylu míru neďaleko Brna, pietne miesto slávnej Bitky pri Slavkove. Mĺkvo sme hľadeli na krvou pokropenú zem, hroby mŕtvych a konečne pochopili pravý význam nadľahčovaných slov o potrebe svetového mieru. Rozľahlá klenba pietnej stavby dokázala zachytiť aj pošepkané slová, ktoré preniesla oblúkom a bolo ich počuť na opačnej strane. A opäť sme lepšie pochopili slová našich vedúcich: každý konflikt prináša obete, nech je jeho cieľ hocijako ušľachtilý.

Keď históriu nepíšu  iba politici

Nemusíme byť štátnikmi, vyslancami krajín a parlamentov, aby sme mohli prispieť k lepším vzťahom medzi krajinami či národmi. O to viac, ak sú to krajiny susedov. Učitelia z partnerskej školy nám dopriali ešte jeden výnimočný pocit – byť na mieste, kde k rozdeleniu našich dvoch krajín – aj podľa  učebníc dejepisu – prišlo. Stáli sme v záhrade i vo vnútri Vily Tugendhat, na miestach dlhého rokovania dvoch predsedov vlád o rozdelení federatívnej republiky. Dnes významná architektonická pamiatka v zozname UNESCO, prezentácia bohatstva a majetku vtedajšej doby  i symbol delenia majetku dvoch bratských národov nech je pre našu generáciu symbolom dohody, akceptácie, pochopenia iných. Nech nám viac záleží na osude ľudí okolo nás ako na vlastných záujmoch. Veď presne takto sme museli prežiť štyri dni v cudzej rodine našej českej „dvojičky“.

Boli sme ešte na ďalších pekných miestach, zažili sme veselé príhody, rozprávali inými jazykmi, a predsa sme si rozumeli. Boli sme spolu, ale strávili istý čas iba v českej rodine. Pekne to za nás vystihli slová pani učiteľky Mgr. N. Bajtošovej, koordinátorky partnerskej výmeny: „Všetkým zážitkom nech dominuje pocit vďačnosti za pretrvávajúce priateľstvo, pohostinnosť a osobný vklad, ktorými naši českí priatelia nešetrili.“

Už teraz sa tešíme, že o niekoľko mesiacov môžeme privítať naše české dvojičky u nás doma.

                                                                               Soňa Polláková, II.A